کسب مقام سوم تیمی مسابقات بدمینتون منطقه 4 - سایت تربیت بدنی مرکزآموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 01 دی 1398

کسب مقام سوم تیمی مسابقات بدمینتون منطقه 4

تیم بدمینتون مرکز آموزش عالی محلات، مقام سوم تیمی مسابقات قهرمانی منطقه 4 کشور را کسب نمود.