برگزاری مسابقات شطرنج دانشجویان پسر منطقه 4 کشور - سایت تربیت بدنی مرکزآموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 20 بهمن 1398

برگزاری مسابقات شطرنج دانشجویان پسر منطقه 4 کشور

مسابقات شطرنج دانشجویان ویژه پسران منطقه 4 کشور از 16 بهمن ماه لغایت جمعه 18 بهمن ماه در مرکز آموزش عالی محلات برگزار گردید.در این دوره مسابقات تیم های دانشگاه ملایر ، بوعلی سینا همدان ، بین المللی امام خمینی قزوین،اراک و محلات حضور داشتند که در بخش تیمی به ترتیب تیم های دانشگاه بوعلی سینا، امام خمینی قزوین و اراک مقام های اول تا سوم را کسب کردند.در بخش مسابقات برق آسا(بلیتس) آقایان امیر مسعود مرادی از دانشگاه بوعلی سینا، مجتبی ملکی از بین المللی قزوین و یاشار موحدی از دانشگاه بوعلی سینا اول تا سوم شدند. همچنین در بخش مسابقات سریع(رپید) امیرعلی دلاوری و ساسان علی بابایی از بوعلی سینای همدان و محمد حاج فتحعلیان از دانشگاه ملایر مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.